Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

За Селматик ЕООД

Разработваме софтуерни решения от клас ERP

Предоставяме иновативни приложения съобразени изцяло с местното законодателство и икономическа инфраструктура.  Вече 14 години развиваме продуктите от фамилия SelMatic като отговаряме на изискванията на реалния бизнес и прилагаме идеите на българските предприемачи.
 

Ние сме Вашият надежден доставчик на бизнес софтуер, защото следваме установени и доказали се в практиката принципи при внедряване на ERP системи

Пестим ви време и средства като извършваме предварителен одит на процесите във вашата организация. Изготвяме задание за внедряване на ERP. Така вие имате визия за всички значими параметри. Разполагате с обективни критерии да прецените до колко предлаганата система отговаря на Вашите изисквания и на специфичните Ви процеси.


Работим на проектен принцип

Съвместно с Вас изготвяме проект за внедряване на ERP системата Selmatic Plus, определяме график за реализация на отделните етапи, при преценка на ангажимента на всеки участник. Ефектът е успешно и своевременно приключване на проекта, без сътресения и натоварване на вашия екип.


Тестваме пригодността на внедряваните приложения и коректното им функциониране във Вашите структури. Извършваме мониторинг на вече внедрените решения. Ангажираме се да Ви предоставим работеща система.
 

Поддържаме активни отношения с нашите клиенти като ги информираме за нови версии на продуктите, за тенденциите в развитието на бизнес софтуерните системи.


Осигуряваме поддръжка на софтуерните решения от фамилията SelMatic. За максимално удобство на потребителите поддържаме единен call център, както за отговор на въпроси по работата с приложенията, така и за техническа поддръжка. Посредством система за онлайн достъп осигуряваме навременна и адекватна подкрепа за всички наши клиенти, не зависимо от тяхното местоположение.

Извършваме аутсорсинг на IT услуги

Изграждаме и поддържаме цялостна IT инфраструктура. Консултиране за избор на подходящ хардуер и периферия. Цялостна софтуерна и хардуерна поддръжка на компютърни конфигурации.