Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

 

Оптимизация на продажбите по време на криза

Регистрация

Пловдив
13.10.2011 г. - Всички места за датата са заети 
02.11.2011 г. - Всички места за датата са заети
 
София
14.10.2011 г. - Всички места за датата са заети
21.10.2011 г. - Всички места за датата са заети 
03.11.2011 г. - Всички места за датата са заети
04.11.2011 г. - Всички места за датата са заети
08.11.2011 г. - Всички места за датата са заети
 

Програма

10:00 – 11:30

І. Оптимизация на продажбите по време на криза

 1. Проблемите
 2. Решението
 3. Процесен подход към продажбите – защо и как?

ІІ.Инструментите

 1. Бързината
 2. Информацията
 3. Създаването на конкурентно предимство

 

11:30 – 11:45

Кафе пауза

 

11:45 – 13:15

ІІІ. Процесите, които следим и можем да оптимизираме

 1. Защо трябва да ги следим постоянно?
 2. Къде грешките в тези процеси формират загуба?
 3. Как оптимизирането на тези процеси формира печалба?
 • - Управление на доставчиците
 • - Управление на асортимента
 • - Управление на складовите наличности
 • - Управление на дистрибуторите
 • - Управление на търговците
 • - Управление на взаимоотношенията с клиентите
 • - Управление и профилактика на просрочията

 

13:15 – 14:15

Обедна почивка

 

14:15 – 15:45

ІV. Силата на информацията

 1. Какви анализи ни помагат за ефективно управление на продажбите?
 2. Кои показатели /стойности/ са важни за оптимизирането на продажбите?
 3. Как да анализираме цифрите?

 

15:45 – 16:00

Кафе пауза

 

16:00 – 17:00

V. Управлението може да бъде по-лесно с помощта на технологиите

 1. Комплексен анализ на системата за продажби – демонстрация на софтуер за интелигентни бизнес анализи
 2. Възможност за мониторинг на процесите в търговския отдел – управляваме дори и дистанционно
 3. Как определяме приоритетите при телефонен разговор – технологиите ни помагат да разберем дали Нашият клиент ни звъни и трябва да поемем обаждането

 

от 17:30

Обмен на мнения и въпроси на чаша вино

 

 

Регистрация

Пловдив

 

13.10.2011 г. - Всички места за датата са заети 
02.11.2011 г. - Всички места за датата са заети
 
София
14.10.2011 г. - Всички места за датата са заети
21.10.2011 г. - Всички места за датата са заети 
03.11.2011 г. - Всички места за датата са заети
04.11.2011 г. - Всички места за датата са заети
08.11.2011 г. - Всички места за датата са заети