Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Решения и услуги

Разширеният продукт на Селматик ЕООД включва бизнес софтуер от клас ERP, с интегрирани BI и CRM приложения, както и пълна гама от консултантски услуги по оптимизация на бизнес процеси, с осигурена поддръжка и обучение.

Важна добавена стойност е нашият индивидуален подход към изискванията на всеки бизнес и добрите практики за внедряване, които следваме.

 

решения и услуги