Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Конкурентни предимства на Селматик ЕООД

 Индивидуално отношение към клиентите и изискванията на техния бизнес.

 Богата експертиза за добрите практики при внедряване на ERP системи.

 Доказано в практиката know how за организацията на бизнес процесите.

 Предварително консултиране и възможност за безплатно тестване на предлаганите решения

Професионално описание на бизнес процесите на клиента, изготвяне на писмен Проект за внедряване на ERP система.

 Качествена поддръжка, както в хода на въвеждане в експлоатация, така и когато клиента започне да работи самостоятелно с приложенията.

Единен Call център за осъществяване на бизнес и техническа поддръжка, предоставяне на IT услуги.

 Възможност за он-лайн комуникация с клиентите, което пести време и средства, гарантира бързина на обслужване и независимост от регионалното местоположение.

 Осигурено обучение.

Дългогодишен опит в разработването на бизнес софтуер.

Постоянно развитие на предлаганите решения от фамилия SelMatic в крак с технологичните иновации и динамиката на бизнеса.