Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Германос и Глобул под шапката на COSMOTE Group

 

Проект по внедряване на "Инфоплюс" в търговските вериги на Германос България и Глобул България

През 2006 г. Селматик ЕООД спечели тежък конкурс с международно участие, проведен от "ГЕРМАНОС-ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, за избор на POS система. След множество презентации и тестове софтуерния продукт Инфоплюс беше предпочетен като решение за търговската верига, планираното внедряване на продукта бе предвидено да се осъществи за срок от два месеца.

В хода на реализация на проекта бяха извършени повече от 200 изменения на функционалности, извършиха се нововъведения, обезпечаващи характерното за телекомуникационния бизнес ценообразуване - специални цени, комплекти, промоции и др. Разработиха се нови контролни механизми, които приложени в съответствие с корпоративната политика, подобриха културата на обслужване. Усъвършенстваха се всички модули, засягащи логистиката на голяма компания, чрез което се обхванаха протичащите стопански процеси от постъпването на стоката до реализацията до крайния клиент. Създадени бяха инструменти за управление на материалните потоци, което обхваща и стоките "на път". Информацията за състоянието на организацията и всеки неин обект по отделно или като група обекти позволи на регионалните и на зоналните мениджъри да изпълняват поставените им цели и да оптимизират движението на стоки.

Именно за целите на този проект бяха изработени и първите интерфейси за връзка и обмяна на данни с ERP системите SEN и SAP. В резултат на натрупания опит Селматик ЕООД разработи и разполага с универсално ядро за комуникация с външен софтуер.

Беше потвърдена и безупречната технология за синхронизация между отдалечени обекти чрез обмяната на данни и документооборот между магазините на веригата и централния офис. Само за първите 9 месеца работа в Германос бяха извършени над 400 000 синхронизации (средно по 1 500 синхронизации дневно), поддържащи актуална информацията за състоянието на компанията. 

Модерният и ориентиран към реалните потребности на клиентите подход за документиране и обучение спечели вниманието на мениджърите и ИТ специалистите на Германос. Високо бяха оценени иновативния подход и значителните средства и време, които бяха спестени за обучение на персонала на компанията. 

В резултат на двустранното ползотворно сътрудничество и получените високи оценки за системата от висшия мениджмънт, след обединяването на Германос и Глобул под шапката на COSMOTE Group, Инфоплюс беше внедрен и в търговската мрежа на Глобул. 

Към момента системата Инфоплюс продължава успешно да се използва в търговските вериги на Германос и Глобул, като екипа на Селматик осигурява и извършва поддръжка 365 дни в годината, в часови интервали, съобразени с работното време и нуждите на магазините.

*До 31.12.2010 г. софтуерното решение за контрол и управление на бизнеса, предлагано от "Селматик" ЕООД е обозначавано с наименованието "Инфоплюс"