Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Мултирама България ЕООД

Внедряване на софтуерната система Инфоплюс в Мултирама


От 1-ви юли 2010 г. най-голямата специализирана верига магазини за компютри и периферия на българския пазар Мултирама заработи с Инфоплюс в осем магазина в по-големите градове на България - София, Пловдив, Варна, Бургас , Русе и Плевен.

 

В резултат от натрупания опит за интеграция на Инфоплюс с големи ERP системи, обслужващи вериги магазини, беше разработен интерфейс за връзка с ERP системата Atlantis, която Мултирама използва в търговските си обекти. Това беше поредния успешен проект на Селматик ЕООД за интеграция с голяма ERP система.

 

В конкретния случай Инфоплюс се използва като ПОС система, с включени стандартните функционалности за продажба, гарантиращи бързина и обработка на база данни с голям брой артикули. В софтуера са интегрирани и всички типични за търговията на дребно инструменти като промоции, клиентски карти, ваучери, продажба на комплекти, отстъпки, ползване на различни ценови листи и други. Инфоплюс управлява цялата дейност в магазините, като включва в себе си и модули за ревизия, поръчване и приемане на стока и дори търговията на едро и отношенията с клиенти (CRM) в Business-to-Business отдела.

Важно е да се отбележи, че без да се прекъсва работния процес в търговските обекти на Мултирама, прехода към новата програма стана за броени часове, като данните от старата система бяха прехвърлени и веднага започна безпроблемна работа с Инфоплюс. Целият процес по внедряване приключи за по-малко от два месеца, като специално за Мултирама се направиха доработки с цел да се отговори на специфичните изисквания на техните обекти.
След въвеждането на новата система служителите на веригата имат възможността да извършват по няколко продажби едновременно много по-бързо и лесно. Подобри се директната продажба и обслужването на сервиза. За нуждите на Мултирама се разработи модул за гаранционна и извънгаранционна поддръжка на компютри и периферия. С негова помощ се контролира приемането в магазините на компютри за ремонт с описание на дефект, клиент, проследяване до сервиза и потенциална замяна. Тази опция е възможна на база CRM модула на Инфоплюс, като във всеки един момент може да се проследи движението на сервизирания продукт. Управленския екип на фирмата може да прави справки и анализи чрез BI платформата QlickView, с която Инфоплюс е успешно интегрирана.
 
В Мултирама е внедрен и онлайн магазин, базиран на технология от българската компания Мирчев Идеас ЕООД, с която Селматик ЕООД разработи съвместен проект. Основните процеси, свързани с работата на интернет магазина се управляват изцяло от Инфоплюс. Необходимата информация се черпи от данните в системата, а поръчките и заявките към онлайн магазина също се изпращат като данни обратно към програмата, която контролира цялата търговска дейност на фирмата. По същество уеб магазинът представлява още един търговски обект.
 
*До 31.12.2010 г. софтуерното решение за контрол и управление на бизнеса, предлагано от "Селматик" ЕООД е обозначавано с наименованието "Инфоплюс"