Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Пъблик България АД

 

Внедряване на "Инфоплюс" в първия магазин от търговската верига на ПЪБЛИК БЪЛГАРИЯ

Водещ проект за 2009 година беше внедряването на  "Инфоплюс"  в Пъблик България. Селматик ЕООД получи покана за участие в   категорията "Корпоративни проекти" на рубриката "ИТ  проект 2009" на вестник Computerworld. Първият магазин Public в България заложи на POS решението “Инфоплюс”

    

 

Предлагаме на Вашето внимание статията за проекта, публикувана в бр.45, 2009 г. на вестник Computerworld .  

 

Първият магазин Public в България заложи на POS решението “Инфоплюс”

Системата е интегрирана с BI решение и SAP ERP

Publicworld АД е създадена през 2005 г. от г-н Панос Германос, един от водещите собственици на търговски вериги в Централна и Югоизточна Европа. Първият магазин от веригата отвори врати в България на 7 ноември в гр. Варна. Магазин Public обединява забавлението с пазаруването под нестандартната философия ‘ритейлтейнмънт.’ Комбинирайки приятна атмосфера и интерактивност, както и възможността клиентите да изпробват на място всеки артикул, магазин Public гарантира положителните емоции като добавена стойност на продуктите си. В Public на два етажа и повече от 2 000 квадратни метра посетителите могат да избират между много високо-технологични продукти, над 30 000 заглавия музика и филми, повече от 15 000 книги, игри и лаптопи, но преди всичко незабравимо преживяване. В портфолиото на Public влизат технологични продукти, като компютри, телевизори, телефони, аудио и видео системи, домашно кино, компютърни и видео игри; книги и музиката. В допълнение, като част от новаторската за българския пазар концепция на магазина, там се развиват многобройни дейности: презентации на книги, концерти на живо, тестове на най-новите продукти и много услуги за посетителите като: детски кът, кафене, безплатно сърфиране в мрежата, продажба на билети за най-горещите събития и туристически услуги и билети. През пролетта на следващата година предстои да бъде отворен и магазин Public в София, който ще се намира в столичния „Карфур” на бул. „Цариградско шосе”.

Бизнес предизвикателствата

За управлението на дейността си на корпоративно международно ниво Publicworld АД разчита на ERP решението SAP. За нуждите на ново откриващите се търговски обекти в България обаче е необходимо надеждно софтуерно решение за цялостно самоуправление на конкретния локален обект. По тази причина ИТ проекта включва избора и внедряването на Инфоплюс като български продукт, създаден от българска компания и съобразен изцяло с местното законодателство и икономическа инфраструктура. Предизвикателствата пред Public са свързани с управление на голям търговски обект, предлагащ към момента на откриването му асортимент от над 60 хиляди артикула, като се предвижда номенклатурата да достигне 300 хиляди артикула. Инфоплюс отговаря на бизнес потребностите на магазина, като предлага решение, покриващо всички аспекти от търговската и управленската дейност. Тук се включват POS решение за регистрация на продажби с лесен за употреба интуитивен интерфейс; система за анализи и цялостно управление на търговския обект на локално ниво; гъвкавост и адаптивност към динамиката на търговската дейност; интеграция към BI решението Qlik View и към SAP ERP, осигуряващо качествена и пълна информация в реално време за централната логистика на компанията – възложител.

Цели, задачи и етапи на проекта

Основна цел на ИТ проекта е да се обезпечи софтуерно функционирането на търговски обект с разнообразни и специфични търговски (retail) нужди, както и да се гарантира възможността на мениджърите да контролират, анализират и управляват в реално време дейността на обектите. Друга задача е пълната интеграция с решението за централна логистика ERP системата SAP. Проектът започва с избор на най-подходящото софтуерно решение за цялостно управление на търговския обект. Предпочетен е Инфоплюс на българската ИТ компания Селматик поради утвърдените му позиции като решение за корпоративни клиенти с вериги от магазини и наличния интерфейс към SAP. От значение е и предходния успешен проект по внедряването на Инфоплюс в търговските обекти на “Германос” и съвместната работа на собственика на Publicworld – г-н Панос Германос, който е и основател на едноименната верига за мобилни телефони и услуги - с екипа на Селматик. Изготвено е техническо задание – блупринт, съвместно с консултантите на Селматик  с точно описание на търговските процеси и необходимите софтуерни функционалности. Поредният етап от реализацията на ИТ проекта е внедряването на Инфоплюс. За работа с продукта е извършено обучение на персонала. На 6 ноември системата  е пусната в действие в магазин Public във Варна.

ИКТ решение

Новото ИТ решение включва POS терминал за директни продажби на стоки и услуги, с управление на фискални устройства и работа с баркод четец. Осигурена е възможност за издаване на стокови разписки, фактуриране, известия, както и за промоции, пакетни предложения, работа с клиентски карти и ваучери. Продуктът може да поддържа неограничен брой ценови листи, както и да задава автоматично и ръчно определяне на цените. Инфоплюс гарантира цялостно управление на търговския обект, включително извършване на заявки, доставки, ревизии, пълен набор от справки. Посредством собствената технология за синхронизация на данните се осигурява постоянна връзка с централния офис и ERP системата. В търговския обект има локален сървър с локалната база на Инфоплюс и неограничен брой работни станции, свързани със сървъра. Локалният сървър е свързан посредством Vlan с централния офис в гр. София, където се намира централната база на Инфоплюс, обединяваща информацията – данни и документооборот, постъпващи от отделните търговски обекти. Централния сървър (централната база) е интегриран със SAP чрез модула XI. Инсталацията на SAP се намира в централата на Publicworld в Атина, Гърция. Цялата хардуерна платформа е базирана на Windows. Софтуерната система Инфоплюс е изцяло разработка на Селматик, поради което не са използвани продукти или решения на трети фирми. Инфоплюс има интеграция с BI решението QlikView на фирмата QlikTech, със SAP ERP. “Ръчното изготвяне на една справка отнема 1 час, а с Инфоплюс става за 30 секунди. Благодарение на интеграцията на Инфоплюс със SAP ERP, при доставка приемането на стоката става за 15 минути, вместо за 2 часа, защото в Инфоплюс всичко идва вече подредено. Стоката идва в кашони, като всеки артикул пристига надписан, количествата са описани и не се губи излишно време за проверка и преброяване. Физическата проверка е сведена до бърза сверка. При инкасирането също всичко става много бързо – 7 каси работят едновременно, като черпят данни от един сървър. При наличната номенклатура в магазина от над 60 хил. артикула, се очаква да има забавяния на потока данни, но досега подобен случай не сме имали. Още преди подаване на стоката се подава информация и до приемането й вече са изготвени етикетите. Решили сме проблема с етикетите – след приключване на работното време, пускаме системата и тя принтира етикетите, а на другия ден само трябва да ги налепим върху стоката. В Public разполагаме и с продуктов отдел, състоящ се от 7 души, който следи продажбите и наличностите през Инфоплюс и заявява поръчки при намалени количества от съответните артикули. Бизнес процесите в магазина са оптимизирани, благодарение на новото решение”, заяви Иван Колеманов, управител на магазина Public във Варна.

Eфект от ИТ решението

Инфоплюс като утвърдено на българския пазар POS решение гарантира безпроблемното функциониране на търговските обекти и реализирането на продажби на стоки и услуги във всеки един момент, както и постоянен обмен на данни и първични счетоводни документи към централния офис и SAP. Важно значение в тази връзка има и осигурената поддръжка на продукта от екипа за техническа поддръжка на Селматик на разположение през целия период на работното време на магазините – 365 дни в годината. Посредством собствената автоматизирана система за пренос на данни между отдалечени обекти, която позволява тяхното синхронизиране в реално време се получава точна информация от търговския обект за доставки, наличности, продажби, извършени плащания, задължения към доставчици и всички касови приходи/разходи. Това позволява вземането на бързи, информирани и адекватни решения за търговската дейност, базирани на факти и статистика. Инфоплюс е уникално за нуждите на възложителя ИТ решение, защото не е просто POS софтуер за регистрация на продажби, а е цялостна система за самоуправление на ниво търговски обект и покрива нуждите на back office в самия магазин. Пълния набор от справки, интеграцията към BI решението QlikView, позволява да се извършват анализи и да се вземат решения за управление на обекта в реално време – „на момента”, докато прехвърлянето и обработката на данните в SAP отнема време. ERP системата SAP се използва за глобален мониторинг и управление на веригата Publicworld на ниво централна логистика, но локалния търговски обект се управлява с Инфоплюс. На местно ниво се постигат същите ефекти, но с по-нисък разход за закупуване, експлоатация и поддръжка на софтуера, както и за развойна дейност при допълнителни доработки. Същевременно чрез интеграцията със SAP на централно ниво се гарантира получаването на пълна и надеждна информация за случващото се в локалните търговски обекти. Поради факта, че е продукт на българска компания с осигурен екип от висококвалифицирани ИТ специалисти, консултанти и програмисти – Инфоплюс е изключително гъвкава система, която бързо се адаптира към динамиката на развитие на процесите в търговския обект. Вграденият скриптинг език позволява програмирането на всякакви справки по задание на клиента, допълнителни функционалности и нови модули, и то в кратки технологични срокове за развой. Проектът стартира изключително успешно - от откриването на магазина във Варна до настоящия момент няма никакви технологични забележки към функционирането на системата. “Това е поредният ни успешен проект в партньорство с голяма гръцка компания. Значителен дял на българския пазар за търговия на дребно посредством търговки вериги в последните години заемат гръцки retail компании. Гордеем се с факта, че софтуерния продукт Инфоплюс беше избран като решение за търговските вериги на Германос, Глобул, сега и на Public България, а предстои внедряване и в Мултирама. Това е доказателство за възможностите и качествата на българските софтуерни решения”, заяви Димитър Селенски, управител на Селматик.

Потенциал за развитие

Инфоплюс предлага широк набор от настройки, които позволяват програмата да бъде приспособена както за всеки конкретен клиент, така и за всеки индивидуален потребител. Осигурена е възможността за контрол на достъпа спрямо заеманата позиция и изпълняваните служебни задължения. Инфоплюс разполага и с голям набор от интерфейси към десетки други системи – повечето известни български счетоводни програми, мобилни решения, системи за електронна обмяна на документи (EDI), системи за онлайн разплащания и събиране на битови сметки както и много други. Системата може да се интегрира и с произволно друго ERP решение от висок клас. Предстои внедряване на системата във втория магазин на веригата, който предстои да бъде открит в гр. София през април 2010 г.

 

*До 31.12.2010 г. софтуерното решение за контрол и управление на бизнеса, предлагано от "Селматик" ЕООД е обозначавано с наименованието "Инфоплюс"