Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

ВМФ България ЕООД

 

Посредством SelMatic Plus се осъществява пълно софтуерно управление на всички търговски процеси в магазина на WMF България. В реално време се следят наличностите и реализираните обороти.

Поради спецификата на търговската дейност – продажба на качествени домакински и готварски съдове от  висок ценови клас – на клиентите се предоставя опцията да заявяват за доставка артикули от оригиналния германски продуктов каталог. За обезпечаване на този бизнес процес се ползва възможността на SelMatic Plus за търсене по баркод върху документ – в случая -баркода на артикула от каталога. Така бързо се осигурява достъп до информацията за цената и характеристиките на търсената стока.

Полезна оптимизация след внедряването на новата ERP система в сравнение с преходния софтуер са данните за начално салдо при следене на касовите наличности, без да е необходимо ръчно пренасяне на същото, както и автоматизираната връзка с касов апарат.