Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

 

За нас

Селматик ЕООД е българска софтуерна компания, специализирана в разработването, внедряването и поддръжката на бизнес софтуер от клас ERP, с интегрирани CRM, BI и POS приложения.

Присъстваме на софтуерния пазар 14 години с многобройни успешни проекти по внедряване в търговски вериги, строителни хипермаркети, средни и малки търговски фирми.

Предоставяме пълна гама от консултантски услуги, реинженеринг на бизнес процеси,  внедряване и обучение, бизнес и техническа поддръжка на решенията с марка SelMatic.

Извършваме IT услуги като изграждане на цялостна IT инфраструктура, хардуерна и софтуерна поддръжка.

Осъществяваме изнесени (out source) услуги по програмиране и развойна дейност.

Изработваме статични и динамични уеб сайтове с оригинален дизайн, ясна навигация и лесна ползваемост.

ERP SelMatic Plus

Водещият ни софтуерен продукт ERP системата SelMatic Plus предлага пълен набор функционалности за търговските фирми, с интегрирани CRM и POS модули, бизнес анализи.

Основни функционални направления: доставка; производство; логистика; управление на складови наличности; продажба на стоки и услуги; управление на отношенията с клиенти и доставчицисправки и анализи.. .. ... .

Посредством технология за синхронизация на данни ERP SelMatic Plus работи успешно при отдалечени обекти.

Осигурена е интеграция с външни софтуерни и хардуерни системи.

SelMatic Plus функционира съвместно с най-популярната за българския пазар платформа за он лайн магазин Summercart.

Корпоративен сайт

Подробна информация за нашия екип и история; конкурентни предимства; решения и услуги; клиенти и партньори – можете да откриете на корпоративния ни сайт www.selmatic.com

Продуктов сайт

За да се запознаете с предимствата и функционалностите на ERP SelMatic Plus посетете www.selmatic-plus.com

 

Благодарим Ви за проявения интерес.