Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Справки, бюджет и анализи

 Вижте видео демонстрация

 Интелигентни бизнес анализи на принципа на Pivot обобщени таблици, които предоставят нов поглед върху данните за Вашия бизнес и разкриват най-важните аспекти от дейността Ви.

Получавате многобройни предварително дефинирани анализи с готово ноу хау за най-значимите показатели, въз основа на богатия опит на екипа на Селматик ЕООД.

Решавате различни бизнес задачи, получавате отговор на разнообразни въпроси, тъй като може да извеждате десетки варианти от един базов анализ посредством комбинация от величини (дименсии).

 Възможността да запазите потребителските си анализи и комбинации от дименсии спестява време, тъй като не налага всеки път да дефинирате подходящия за Вас анализ, като това Ви предпазва от допускане на грешки.

Графичното изобразяване на данните и многобройните варианти за изглед Ви осигуряват ясна визуална асоциация за трендовете на развитие на Вашия бизнес. 

Интуитивен, лесен за използване интерфейс на табличната и на графичната част на анализите.

Разполагате с лесна връзка към стандартни външни системи чрез експорт на анализираните данни в HTML, CSV, Excel и др..

Директно разпечатвате анализите, включително и в PDF формат, което осигурява удобство и бързина при работа с приложението.

Подобрявате комуникацията между звената във Вашата организация като изпращате анализите по e-mail, защото те се съхраняват под формата на файлове на Вашия компютър и са на принципа на всеки стандартен документ. 

Изберете как да изглежда приложението според Вашите индивидуални предпочитания и настроение чрез избор на графична тема.

 Модул Анализи е съвместим с всички версии на ERP системата SelMatic Plus (Инфоплюс), поради което не се изисква да влагате време и средства за ъпгрейд на системата.

 Бърза обработка на информацията, без да се натоварва централната база данни, което Ви пести време и не затруднява работата на останалите потребители на системата.

 Проследявате ключови показатели за ефективност (KPIs), което Ви осигурява система за измерване и оценка на състоянието на процесите във Вашата организация и степента, в която се постигат заложените бизнес цели.

Възможност за къстъм анализи по задание на клиента спрямо индивидуалните му изисквания.

Модулът е разработен с най-съвременните IT технологии, за да предостави иновативно решение в помощ на бизнеса Ви.

*Описаните функционалности се изпълняват с модул "Анализи".

За допълнителна информация, както и за безплатна демонстрация на приложението, моля свържете се с нашите консултанти.