Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

CRM - Управление на взаимоотношенията с клиентите

Имате възможност да обхванете пълния цикъл от трансформирането на един студен контакт, в потенциално интересуващ се от стоките и услугите Ви клиент, до момента на приключване на продажбения процес – т. нар. „затваряне на сделката”.

Систематизираната информация в клиентските досиета значително улеснява дейността на Вашите търговци и маркетингови специалисти.

Всяка добра маркетингова инициатива, както и функциониращата система за продажби – се нуждаят от подходящо софтуерно обезпечение като CRM приложението на ERP системата SelMatic Plus.  С него Вие:

 

Организирате и проследявате всички етапи от взаимоотношенията с потенциални, активни и неактивни контрагенти.

 Отразявате сложни бизнес отношения, които протичат  неограничено във времето и обхващат множество документи.

 
     
 

Прикрепяте всички документи, имащи отношение по договарянето, изпълнението и приключването на отношенията между контрагентите по реализацията на проектите.

 Събирате и управлявате цялата налична информация за даден контрагент – описание на дейността му, контакти, лица за контакт, офиси и др.

Възможност за отразяване на всички събития, засягащи отношенията с контрагентите – дата на осъществяване на контакт, резултат, офериране, сключване на договори, прикрепяне на всякакви документи, свързани с даден контрагент и др.

Досие на клиента, показващо на един екран всички документи, събития, файлове и произволни потребителски дефинирани справки.

Водете точна количествена и стойностна сметка на всеки етап от изпълнението на сделката.

 

Свържете се с нас за още информация и безплатна презентация на възможностите и ползите от работа с приложението

 

*Функционалностите се изпълняват с модул CRM.