Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Интеграция на ERP SelMatic Plus с EDI

EDI е електронна система за обмен на данни между търговските вериги и техните доставчици. ERP системата SelMatic Plus e интегрирана за съвместна работа и с двете комуникационни платформи, предлагани на българския пазар: ECOD на фирма ЕЛТРЕЙД и eXite на Аксиор.

Между ERP SelMatic Plus и EDI платформата се обменят четири типа документи:

 

Заявка за продажба;  

   Стокова разписка;

   Протокол за разлики;

  Фактура;

 

 


Предимства при използване на EDI система

Улеснява обмена на електронни документи и намалява възможността за допускане на грешки и загуба на данни. Пести се време и средства като се улеснява работата на служителите по обслужване на поръчки и доставки, подобрява се комуникацията между фирмите - партньори, без излишни телефонни разговори, размяна на факсове и др. традиционни методи на работа.

Как функционира интерфейсът

ERP системата SelMatic Plus обслужва доставчиците на търговските вериги. Как става това:

Посредством системата за електронен обмен нашите клиенти получават поръчки от веригите под формата на документ заявка за продажба. Заявката се трансформира в продажба в ERP системата, генерира се стокова разписка и поръчката се изпраща физически в съответния търговски обект - получател. При приемане на доставените артикули се съставя протокол за разлики, който отново електронно посредством EDI се връща в SelMatic Plus базата. Въз основа на протокола се генерира окончателна фактура за извършената продажба, с което процесът приключва.

Какво трябва да знаете

При желание да работите с EDI система трябва да се закупят GLN номера (за фирмата и всичките й обекти) от Българската търговско промишлена палата. На адрес www.gs1bg.org може да се получи пълна информация за цените и формулярите, които трябва да се попълнят. 

EDI платформите се закупуват от ЕЛТРЕЙД (за ECOD) или от Аксиор (за eXite).

Необходимо е да работите с версия 2009.7.14   на SelMatic Plus на Селматик ЕООД или по висока, както и да е активиран

модул „Хипермаркет”.

Интерфейсът към избраната EDI платформа не е включен към основната функционалност на ERP SelMatic Plus.

За допълнителна информация моля свържете се с нашите консултанти.