Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Внедряване на ERP SelMatic Plus в строителен хипермаркет Багира

Верига хипермаркети БАГИРА включва общо четири търговски обекта в  гр. Стара Загора и в гр. Казанлък.

Веригата предлага над 20 продуктови линии за строителство, ремонт, за дома. Уникален е и единствения по рода си щанд в южна България за оборудване на жокеи, спортни и работни коне.

От 2006г. функционира и сервиз за гаранционен и извън гаранционен ремонт на моторни и електрически машини за дома и селското стопанството.

Важна оптимизация в следствие внедряването на ERP SelMatic Plus e ползването на обща номенклатура на артикулите от всички обекти, поради големия брой на предлагани позиции – 57 000. Така освен единното въвеждане и редакции на номенклатурата се осигурява и общо управление на предлаганите позиции, групи артикули, ценообразуване.

Положителен ефект от успешното внедряване на ERP системата е и възможността за дефиниране на промоции. През уикендите верига хипермаркети БАГИРА традиционно предлага отстъпка от 5%.

Автоматизиран е и процесът на ценообразуване на база актуални доставни цени. Посредством софтуерна доработка системата проверява всяка нова доставка и предупреждава при наличие на различни доставни цени като генерира протокол за преоценка. Така освен, че актуализацията на цените се извършва изключително лесно, се елиминира и риска от пропуск при промяна на доставни стойности.

Интересна опция е и автоматизацията при заявки за доставки и заявки за местене между обекти. Въз основа на информацията за продажбите в определен период, актуалните наличности – общо движението от и към обекта – на екрана в табличен вид се извежда предложение за заявка за доставка. Потребителят на системата съответно по своя преценка решава дали да генерира документа за заявка. Възможно е да се създаде една или много заявки като се изхожда от анализ на данните по групи позиции или по водещ (основен) доставчик.