Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Внедряване на ERP SelMatic Plus в Парко ЕООД

ПАРКО ЕООД търгува на едро с масова парфюмерия, козметика, битова химия – перилни и почистващи препарати, консумативи – с номенклатура около 4000 артикула.

Преди внедряването на SelMatic Plus фирмата е ползвала софтуер под dos като след преминаването към съвременна ERP система си осигурява значителна оптимизация на дейността чрез проследяване на наличностите в реално време, ползването на множество справки, автоматично архивиране и поддържане на резервни копия на базата данни.

С ERP SelMatic Plus е автоматизиран процесът на поръчки и съответно продажби към крайните клиенти:

При генерирането на нова продажба посредством скрипт при въвеждането на артикул или при филтриране по група позиции на работния екран се визуализира информация за налични количества, средни доставни цени и продажни цени. Възможността за извеждане на справка в момента на продажба позволява лесно да се прецени какви количества да се въведат.

Друг специфичен бизнес процес, оптимизиран с успешното приключване на проекта по ERP внедряване, е скрипт за автоматизирано попълване на минимални, желани и максимални количества на базата на продажбите, реализирани през определен период, при прилагане на предварително дефиниран коефициент. Така се гарантира, че минималните налични количества няма да са по-малки от реално продадените през референтния период или съответно, че желаните количества отговарят на продадените по зададен коефициент.

За управление на просрочията е въведена функционалност за клиенти с просрочени задължения да се задейства забрана за нови продажби - отново на база на предварително дефинирани критерии.

Предстои да се реализира и синхронизация на данни между централната база – склада на ПАРКО и отдалечени мобилни обекти – търговски представители.