Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

История

Дейността на компанията започва през септември 1997 година първоначално като ЕТ "СЕЛМАТИК КОНСУЛТ - Димитър Селенски", а в последствие от юли 2005 година като "СЕЛМАТИК" ЕООД.

Фокусът на Селматик е разработването на собствени софтуерни решения. През първите години от своето съществуване фирмата изготвя поръчкови програми за нуждите на отделни организации като Държавна автомобилна инспекция и СОТ – Пловдив. Бързо се оформя водещото направление инженеринг на бизнес софтуер и складовата програма "Склад 2000".

Политиката на Селматик е да предлага отворени решения с възможност за адаптиране към изискванията на всеки клиент чрез допълнителни софтуерни доработки и включване на нови функционалности.  Като резултат разработвания софтуер претърпя бързо развитие и значително обогатяване на наличните модули. Оформи се цялостната софтуерна система за контрол и управление на бизнеса.

През 2006 година Селматик ЕООД беше отличена със златен медал и диплом от Международен Технически Панаир Пловдив. Високото признание беше получено за модула "Автоматична синхронизация на база данни на отдалечени обекти", оценен като нова и уникална за българския софтуерен пазар технология на дистанционен обмен на данни и документооборот в реално време.

Същата година беше реализиран и ключовия за компанията проект по внедряване на софтуерна система в магазината мрежа на Германос Телеком България ЕАД и Глобул България.


На Есенния панаир през 2007 година Селматик ЕООД получи втория си златен медал и диплом за "Софтуерни системи, предназначени за извършване и контрол на продажбите за верига от магазини". През годината приключиха още два важни проекта по внедряване на бизнес софтуер в търговските вериги на 2be, FonBox и на Германос Телеком АД Скопие в Македония.

През 2008 година стартира първият голям проект по предоставяне на изнесени (out source) услуги по програмиране и развойна дейност по задание на трета компания MALLON TECHNOLOGY LTD Ирландия, специализирана в разработването на софтуер и технологии за нуждите на правителствената администрация и публичния сектор.

През 2009 година СЕЛМАТИК ЕООД стана официален партньор и спонсор на организираната от САП България 9-та национална конференция системи за управление на бизнеса. Последваха множество успешни проекти по внедряване на ERP системата SelMatic Plus в търговски фирми от различни браншове. Същата година беше реализиран поредния ключов проект по внедряване на POS софтуер от SelMatic в Пъблик България.

През 2010 година се осъществи проекта по внедряване в Мултирама България ООД, който допълнително обогати опита и експертизата на консултантите от Селматик за внедряване на бизнес софтуер във вериги за търговия на дребно.

Важно предимство на компанията е активното проследяване на тенденциите в методологията и организацията на бизнеса и пресъздаването им в софтуерни инструменти, с които те се прилагат и контролират ефективно. Тази трайна практика в развитието на Селматик доведе до създаването на собствен инструмент за бизнес анализи през 2011 година - модул "Анализи", както и до разработване на приложения за мобилната платформа Android.