Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Връзка с други системи

ERP системата SelMatic Plus разполага с технология за интерфейси, с помощта на която може да бъде изградена автоматизирана връзка с виртуално всякакъв софтуер. До момента са изградени десетки интерфейси с най-различни системи: от съвсем прости, обменящи едноредова информация до изключително сложни цялостни интеграции с ERP системи.

Лесната интеграция с външни системи Ви позволява да запазите софтуерните решения, с които сте свикнали да работите като например счетоводната Ви програма.  SelMatic Plus се адаптира към нуждите на организацията Ви и утвърдените модели на работа.

Тъй като всяка една система се настройва за нуждите на конкретния клиент и за конкретно предназначение и начин на ползване, обикновено всеки един интерфейс е уникален и се изработва по поръчка.

Списък на някои от по-популярните интерфейси, с които разполага SelMatic Plus:

 SAP* – интерфейсът интегрира напълно SelMatic Plus със SAP, като SelMatic Plus работи в ролята на фронт офис система. Комуникацията е двупосочна и на всички равнища (към SelMatic Plus се изпращат почти всички номенклатури, ценови листи, промоции и много други, а към SAP се изпраща целият документооборот, като например продажби, плащания, местения и т.н.).

 

Oracle ERP * – интерфейсът интегрира  SelMatic Plus с Oracle ERP, като SelMatic Plus работи в ролята на фронт офис система. Комуникацията е двупосочна  (към SelMatic Plus се изпращат базовите номенклатури - артикули, средно доставни цени и  други, а към Oracle ERP се изпраща счетоводната информация за целият документооборот и извършените продажби).

 

SummerCart* - интерфейсът между двете системи може да бъде индивидуален за всеки клиент, благодарение на уникалната технология на SelMatic Plus. Софтуерната система контролира целия процес на търговия на дребно на фирмата и съдържанието на магазина, което се управлява директно от SelMatic Plus, откъдето се тегли автоматично цялата информация за артикулите, цените, наличностите, снимките и т.н. Продажбите, поръчките и плащанията се прехвърлят в ERP системата, където се обработват по стандартен начин. 

 

 ePay* – интерфейсът дава възможност за импорт на плащания по битови сметки (към БТК, Макс Телеком) от ePay към SelMatic Plus като касови приходи/разходи и разпечатва касова бележка на фискалния принтер за тях.

 

 TBI Credit * – интерфейсът дава възможност за импорт на плащанията от TBI към SelMatic Plus като касови приходи/разходи или продажби и разпечатва касова бележка на фискалния принтер за тях.

 

Булсатком* – интерфейсът дава възможност за импорт на плащанията на сметки за Булсатком в SelMatic Plus като касови приходи/разходи и разпечатва касова бележка за тях.

 

eFaktura* – интерфейсът дава възможност за експорт на фактури и плащания по тях от SelMatic Plus към Е-Фактура. eFaktura.bg е софтуерен продукт на БАНКСЕРВИЗ АД.

 

 Exite* – система за Електронен обмен на данни (ЕDI) между търговските вериги и техните доставчици по стандартите на EANCOM* на фирма Аксиор.

 

ECOD* – система за Електронен обмен на данни (ЕDI) между търговските вериги и техните доставчици по стандартите на EANCOM* на фирма Елтрейд.
 

Множество интерфейси с мобилни терминали на различни производители.

 

Моля обърнете внимание, че повечето от тези интерфейси трябва да бъдат специално настроени или доработени, за да могат да се използват за конкретно приложение и при конкретни условия.

* Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на трети лица. Селматик ЕООД  няма никаква връзка и не работи от името на собствениците на тези търговски марки.

Моля изпратете запитване за възможен интерфейс към интересуващата Ви външна софтуерна или хардуерна система.