Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Кариери

ДлъжностПрограмист SQL бази данни, Ref. No: Pr_DB

За нуждите на адаптирането и внедряването на приложенията с марка SelMatic при клиентите на фирмата, търсим програмисти на бази данни, които да се присъединят към нашия софтуерен екип.

Описание на длъжността:

Създаване и адаптиране (къстъмизиране) на справки и анализи, автоматизация на процеси, изграждане на интерфейси с други системи и други специфични за нуждите на всеки конкретен клиент доработки, чрез програмиране на скриптове, създаване на SQL заявки, процедури и тригери в база данни, свързани с разработваната от компанията ERP система.

Изисквания:

 • Отлично владеене на SQL
 • Опит с бази данни от рода на MS SQL, My SQL, Oracle, Firebird, Interbase, PostgreSQL
 • Способност за работа в екип и спазване на времеви рамки
 • Познаването на Firebird database и/или Interbase е предимство.
 • Владеене на английски език на работно ниво е предимство.

Ние предлагаме:

 • Осигурено обучение и възможност за придобиване на нови компетентности в сферата на програмиране на бизнес софтуер.
 • Възможност за професионално и кариерно развитие.
 • Отлични условия за работа в млад и амбициозен екип.
 • Възможност за работа на непълен работен ден
 • Възможност за дистанционна работа.

Необходими документи за кандидатстване:

Професионална автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка, изпратени на e-mail jobs@selmatic.com със Subject: Ref: Pr_DB, <трите имена на кандидата>

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. 

 

ДлъжностСпециалист софтуерна и хардуерна поддръжкаОписание на длъжността, Ref. No: Support_13 

Описание на длъжността: Бизнес и техническа поддръжка на ERP системи, обща софтуерна и хардуерна поддръжка, IT мениджмънт.

Изисквания:

 • Практически познания и умения за инсталация и поддръжка на операционна система и системен софтуер.
 • Умения за изграждане и поддръжка на цялостна IT инфраструктура, включително мрежи, VPN портали, пощенски сървъри и др.
 • Диагностика на хардуерни проблеми.
 • Отлични комуникативни умения.
 • Инициативност и мотивация за развитие и усвояване на нови знания във високотехнологичен сектор.
 • Аналитични умения и способност за взимане на бързи и адекватни решения.
 • Владеене на английски език на работно ниво.

За предимство ще се считат:

 • Висше техническо образование във сферата на информационните технологии.
 • Предходен опит в поддръжката на ERP системи, складов, счетоводен софтуер.
 • Познания по SQL и бази данни; базови познания по програмиране.
 • Системна администрация на домейн контролери, активна директория, пощенски сървъри (вкл. MicrosoftExchange), Sharepoint, GoogleApps и други.

Ние предлагаме:

 • Постоянен трудов договор и социални осигуровки.
 • Осигурено фирмено обучение.
 • Възможност за професионално и кариерно развитие.
 • Отлични условия заработа в млад и амбициозен екип. 

Необходими документи за кандидатстване:

Професионална автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка, изпратени на e-mail jobs@selmatic.com със Subject: Ref: Support_13, <трите имена на кандидата>

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. 

           рвмннвразожгогожг

Разработване на бизнес софтуерни приложенияот фамилия SelMatic(ERP/CRM