Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

ЕТ МАГ-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

г-жа Николова, управител на ЕТ МАГ-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Фирмата е създадена 1991 г. в областта на селското стопанство. Имаме производствена дейност, произвеждаме семена и търговия съответно. С годините сме продължили основно да работим това. Търгуваме на вътрешен пазар, имаме голяма дистрибуторска мрежа. Търгуваме със сродни на нашия магазин, на нашата фирма по дейност вече 20 години.

Освен търговия предлагате и консултации, нали така?

Да, спецификата на работата е такава, че продавайки трябва и да консултираме клиентите. Сферата, в която работим неминуемо изисква и знания, специалност тясно насочена в областта на агрономията, която се прилага и при зеленчуците, и при всякакъв вид култури, според клиентелата. Абсолютно задължително е консултирането на клиента, с оглед на това да бъдат правилно използвани продуктите да няма грешки, земеделието е една много обширна област, доста така отговорна бих казала. Резултатите зависят от това как човек ползва информацията в крайна сметка в гората.

Защо предпочетохте SelMatic Plus като ERP софтуерна система?

Първо защо се наложи да търсим нов софтуер е ясно. Нещата при нас търпят развитие, стигнахме до един момент, в който има натрупвания, имаме по-голям обем от работа,  много голям обем от информация, която трябва да се управлява по един по-съвременен начин. Софтуерен продукт, програмен ползваме от 1999 г. и в един етап, в един момент се оказа морално остарял. Имаше необходимост да го сменим, да осъвременим и олекотим нашата работа. Сайтът на Селматик ми привлече вниманието, с графичния, външния вид, с начина, по който е представен. Направих запитване, лесно, бързо и удобно стигнах до фазата да направя запитване. Защо потръгнаха нещата – защото имаше бърза ответна реакция от страна на Вашата фирма. Това, което много ме впечатли е, че няма и половин час след като аз пуснах запитването по интернет ми се обади човек. Не ми писа имейл, не ми даде някакъв автоматичен отговор, обади ми се човек и в рамките на, в самия разговор, аз просто виждам, че има човек, с който нормално може да се комуникира, в смисъл такъв не е проформа комуникацията, не е бездушна комуникация, не е някакво смятане там на някой, на нечие обаждане. Съвсем веднага се получиха нещата. Аз не бях забравена, това, което е много важно. Стана така, че аз виждам, че тук насреща ми е един специалист, който разбира от тази работа, който държи на един евентуален клиент и е готов да помогне и да, в крайна сметка да свърши работа. Това е основната причина поради, която останахме, аз не съм търсила никакви други варианти. Прецених по това, което най-общо видях, като най-общи указания за Вашия софтуер, че това е една много модерна система, много напред и абсолютно достатъчна за нашите потребности, както се и оказа. В днешния бизнес, за мен човешката нормалната комуникация е много много важна. Тя е много полезна.

Кои са най-важните причини, за да използвате SelMatic Plus?

Софтуерът се оказа много интуитивен. Аз честно казано имах някои притеснения, работейки от 10 години с една система , която е елементарна за работа, много се притеснявах от всички модерни системи, които идват с много картинки, редове и т.н. . Системата се оказа доста олекотена, лека и удобна за работа от чисто практическа гледна точка – това беше моето най-голямо притеснение. Вече като качества на продукт видно е, че тя обслужва перфектно нашите нужди на този етап – лесно се работи, бързо се работи. Нямаме, не се е налагало да решаваме  някакъв проблем, който системата да не може да даде информация или обработка на документите, каквото и да е, примерно някаква друга нужда, която тук да я няма.

Като пакет услуги ние ползваме продукта от скоро и сигурно има какво още да научим. На този етап за мен е ясно, че тя е има много, много възможности. Също така получаваме изключително коректно отношение от Вашия екип към клиента като график, като срок на изпълнение на поетите ангажименти. Спазвайки този ритъм на работа виждам колко много, колко добре се получават нещата когато са ритмични, точни в график.

Какви са преките ползи за бизнеса Ви от използването на SelMatic Plus?

Това, което веднага личи до този момент е спестяването на време, време за обработка на информацията, на мен ми се налагаше, ползвайки други продукти и имайки два склада да употребявам двойно, та дори и тройно време за обработка на документацията, а в момента всичко се случва веднага, в момента, в който се вкара информация в системата.

Смятате ли, че SelMatic Plus е удобназа работа за Вас и Вашите служител?

Много лесно се работи и мога да кажа от чист мой практически опит кое е улеснението, което аз усещам като много голям плюс в системата. Правенето на корекции – е така направено, че дори да направиш грешен запис връщаш се много бързо и много бързо го поправяш, нали с многото предупреждения за поправката знаеш това има ли смисъл да го поправиш, действително ли  е сгрешено, сгрешил си го, ок няма никакъв проблем веднага се връщаш за секунди, поправена е фактическата грешка, нещата са наред. Частта за корекция на документите, нещо, което ми е липсвало в предишния софтуер, при който от време навреме се е налагало на програмиста примерно да трие и да коригира нещо, което ние по грешка сме направили.

Аз обработвам дневното движение на документи докато си почивам. Разбирате ли, докато си почивам от всички други разговори за десерт си го оставям въвеждането на документа. За мен няма подводни камъни, няма пречки, няма нужда да търся специалистите на фирмата да ни донаправят нещо.С тази програма определено има и имаме предимство, имаме мегдан както казват хората да се развиваме напред, за мен нещата когато се случват без да се влагат излишни усилия и ей така от само себе си като много простички означава, че са перфектно направени и в никакъв случай не са толкова лесни и прости, а в крайна сметка са много интелигентни.

Има ли друго, което бихте искали да споделите?

Мога да Ви благодаря и да кажа, че аз много се радвам, че избрах Селматик. Това е чудесната система, чудесният начин на работа с клиентите.