Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Софтуерната система "Инфоплюс" в строителните хипермаркети на ОНЬОР, КРЕЗ, УНИЦЕМ

 

2009 година беляза няколко успешни проекта по внедряване на софтуерната система Инфоплюс в големи строителни хипермаркети. Като ПОС решение за регистрация на продажби и като софтуерно решение за управление на търговските обекти продукта ни беше избран за новият магазин на ОНЬОР в гр. Сливен, на КРЕЗ в гр. Пазарджик, за хипермаркетите на УНИЦЕМ в гр. София.

Основното предизвикателство при всички тези проекти беше да са гарантира бързината на обработка на данните при огромните номенклатури от артикули, характерни за строителните хипермаркети, което от своя страна обезпечава безпроблемното обслужване на клиентите на касите и получаване на обратна връзка в реално време в back office. Резултатът е над 40 работни станции, със синхронизация по между им в търговските обекти и централния офис на Уницем, и по 20 работни места във всеки от магазините на КРЕЗ и на ОНЬОР.

Използват се главния модул на Инфоплюс, ПОС терминала и модул "печат на етикети". Покрива се целият търговски процес от приемане и завеждане на наличности в склада, включително функционалностите за правене на заявки, известяване при достигане до предварително зададени количества и другите функционалности, обслужващи логистичната дейност, през отпечатване на етикети на стоките с генериране на баркодове и продажбата им на терминала с обратно отчитане на реализираните обороти, както и извършване на всички справки за анализ и оценка.

 

*До 31.12.2010 г. софтуерното решение за контрол и управление на бизнеса, предлагано от "Селматик" ЕООД е обозначавано с наименованието "Инфоплюс"