Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Услуги

СТЕЛА ТУРС ООД

 

СТЕЛА ТУРС ООД извършва цялостен мениджмънт на туристически услуги със специализация при обслужване на корпоративни клиенти. Трите офиса на дружеството предлагат пълен набор от туристически услуги, както и организиране на събития като семинари, тържества и др.

Вижте повече информация за проекта.

 

MALLON TECHNOLOGY LTD ИРЛАНДИЯ

 

През 2008 година стартира първият голям проект по предоставяне на изнесени (out source) услуги по програмиране и развойна дейност по задание на трета компания възложител - MALLON TECHNOLOGY LTD Ирландия.

MALLON е ирландска ИТ компания, специализирана в разработването на софтуер и технологии за нуждите на правителствената администрация и публичния сектор.

Висококвалифицираните програмисти на Селматик бяха включени в разработването на водещия продукт Diamond Fire, предназначен за целите на местния строителен надзор, както и в програмирането на различни други модули, възложени от MALLON .