Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Внедряване във Васмар ООД, гр. Кърджали

Васмар ООД е създадена през 1996 г. Основна дейност - търговия със строителни материали, тухли, керемиди, метали, арматурни заготовки. Дистрибутор е на водещите марки : KNAUF, YTONG, BAUMIT, ТЕРАЗИД, VIDIMA, FORMA VITA,KAI GROUP.  Притежава производствена база за алуминиева дограма и осигурява монтажа й.

Проектът по внедряване на SelMatic Plus стартира паралелно с довършването на строителните работи по новия обект. Така едновременно с доставките и подреждането на новите щандове се извърши обучение на персонала, настройка на всички параметри на софтуерното решение. Успешният старт на системата съвпадна с откриването на новия обект на 30.05.2011 г.

При търговията със строителни материали изключително важно е гъвкавото ценообразуване, тъй като цените на материалите варират. Васмар ООД си осигуриха важно конкурентно предимство с възможността да извършват ценообразуване от доставка. С помощта на скрипт в SelMatic Plus при нова доставка, обичайно съдържаща десетки артикули, автоматично се генерира документ за преоценка като на екрана се извеждат за сравнение четири предварително зададени ценови листи. Така лесно може да се провери дали някой артикул се доставя на различна цена и да се прецени дали да се извърши преоценка.

Отново с помощта на скрипт се разпределят разходите по доставката (като транспортни разходи и др.), които се калкулират автоматично в продажната цената върху единица количество.

Важна особеност при организацията на бизнеса на Васмар ООД е, че продават на едро с отложено плащане като фактурират при приключване на определен период, например на края на всеки месец. С помощта на внедрения софтуер този процес е лесно проследим, полезна функционалност е задаването на кредитни лимити с максимално допустими стойности.

Отново за продажбите на едро активно се използват преференциални условия като е възможно за отделен клиент да се дефинира специална ценова листа, която да важи конкретно за него. Широко използвани са инструментите за промоции и при клиентите на дребно.

В хода на проекта е внедрен и интерфейс за връзка на SelMatic Plus към счетоводния софтуер Ажур L като цялата информация от създаваните първични счетоводни документи автоматично се контира по съответните счетоводни сметки.