Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Производство

 

Разполагате с интегрирано ERP решение, което проследява бизнес процесите от фазата на доставка на суровини, производство и продажба / дистрибуция.

SelMatic Plus проследява производствени процеси, организирани на принципа на използване на „рецепти” – при влагане на суровини за производство на краен продукт или междинен компонент.

Основни възможности на модул „Производство”:

 

Следене на рецепти.

Задаване на количество труд, фера.

 Възможност за влагане на рецепти една в друга.

Проследяване на незавършено производство и полуфабрикати.

 Анализ на средната консумация на суровини и предвиждане на необходимите наличности.

  Разкомплектоване по предварително зададена рецепта.

 Следене на незавършено производство.

Определяне на ценообразуването и себестойността на новите артикули при производство.

Генериране на заявка за доставка или местене по време на производство, ако има недостиг на определени артикули в размер необходим за завършването му.

Възможност при производство да се задават или генерират серийни / партидни номера.

 

 

*Необходимо активирането на модул "Производство" към ERP системата SelMatic Plus.