Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Продажби

Продажби на стоки и услуги

 Продавате бързо и лесно при гарантирано качество на обслужване за Вашите клиенти. Предлагате неустоими промоции, които повишават задоволството на потребителите и ръста на търговските обороти.

 

 

SelMatic Plus съдържа пълна стандартна функционалност за продажби на стоки и услуги, както и:

Поддръжка на неограничен брой ценови листи.

Автоматично и ръчно определяне на продажната цената.

 Продажба на комплекти (сетове) от няколко продукта на специална цена.

 Система за описване на промоции.

Използване на ваучери, бонус точки, клиентски карти.

Възможност за резервация на стока.

Отчитане на консигнации.

 Работа с баркод четец.

 Управление на фискални устройства.

 Четене от електронна везна.

Фактуриране.

Издаване на кредитни и дебитни известия.

Гаранционни карти.

Вижте ДЕМО

 
     
 

ПОС терминал 

 Опростен екран на ПОС терминал подходящ за ползване на каси, терминали за продавачи на щанд, терминали за сервитьори, както и всяка друга точка за извършване на директни продажби.  

 

Отличава се с:

 Лесен за употреба интерфейс, неизискващ предварителна компютърна подготовка.

Едър шрифт.

Работа с баркодове.

Бързо въвеждане на данни с клавиатура или чрез тъч скрийн дисплей.

 ДДаДЛБъ Връзка с фискален принтер / касов апарат / везни.

* ПОС терминалът е част от главния модул на системата.

 Научете още.

     

Работа с баркодове


Оперирането с баркодове е задължителен елемент за съвременния търговски обект, тъй като значително улеснява и ускорява продажбите.

   

SelMatic Plus Ви предлага:

 Възможност за кодиране в баркода на: код на артикул; количество; мярка; сериен номер; номер на контрагент (клиентска карта); документ тип и номер.

Поддръжка на тегловни баркодове.

Възможност за отпечатване на баркодове.

Търсене на документ чрез баркод.

 

  

* Отпечатването на баркодове се извършва с модул "Печат на етикети". Всички останали описани възможности са функции на главния модул на системата.

 

 

 

 

 

Офериране и приемане на заявки от клиенти със SelMatic Plus. 

Автоматизирате процеса за изготвяне на търговски предложения до Вашите контрагенти. Осигурявате си възможност за обратна връзка с приемане на клиентски заявки. 

 

Генериране и отпечатване на оферта. Срок на валидност на търговското предложение. Асоцииране към сделка за проследяване на пълния процес по преговори с контрагента. Автоматично конвертиране в продажба и фактуриране.

Издаване на проформа фактури.

Заявка (запазване) на артикули от клиент със следене на изпълнението на заявките (неизпълнени, изпълнени и т.н. по обекти и по клиенти).

Възможност при недостатъчна наличност да се генерират заявки за доставка или местене.

 

 

 

Управление на разплащанията

Централизираното проследяване на  приходите и разходите за всички каси и банкови сметки Ви осигурява важна финансова информация за паричните потоци в организацията.  

 

 

 Класифициране на приходите/ разходите чрез йерархична структура.

 Възможност за едновременна класификация по две различни йерархични структури.

Опция за задаване на дата, за която се отнася приходът/ разходът, която може да е различна от датата, на която е възникнало събитието.

Маркиране на плащанията като „Неплатени” (за следене на бъдещи плащания, както и плащания с кредитни и дебитни карти).

 Разплащания във валута.

 Опростена работа при плащане с картови сметки. Възможност за групова смяна на статуса на неплатени задължения по продажби на клиенти на банката гарант по картовата сметка.

 Лизингови разплащания.

 Местене между каси – възможност за отчитане при трансфер на суми между всички каси и банкови сметки на фирмата.

 Синхронизиране на местенията между каси при работа с отдалечени работни места.

Четири нови типа каси: платежен чек (ваучер); интернет разплащане; лизинг с касова бележка; банкова сметка с касова бележка.

* Всички описани функционалности се съдържат в главния модул на ERP системата. 

 

 

 

 

 

Гаранционен и извън гаранционен сервиз 

ERP системата SelMatic Plus предлага интегрирано в системата решение за периода на гаранционно обслужване на клиентите, което Ви осигурява важно конкурентно предимство. 

 

 Генериране на приемо-предавателен протокол.

 Описание на дефекта и ремонта.

Следене на срокове за ремонт и взимане от обслужващия сервиз.

Гаранционна замяна с нови части.

 Поддръжка на серийни номера.

 

 

 

Ценови листи


За максимална свобода и гъвкавост при формиране на ценовата Ви политика SelMatic Plus поддържа неограничен брой ценови листи с възможност за сложно ценообразуване.

 

 

 

 Модул за преоценка, позволяващ бърза смяна на продажните цени на стоките (например за организиране на промоции), с проследяване на пълната история на цената.

 Възможност за определяне на ценова листа на ниво клиент.

 Дефиниране на цена на ниво артикул/ клиент, плюс опция за изключения от стандартната ценова политика на ниво клиент.

 Задаване на ценообразуващи правила (процент/ стойност надбавка/ отстъпка върху доставна цена/ цена от ценова листа).

Автоматично преизчисляване на цените на базата на ценообразуващите правила при промяна на доставна цена/ цена от ценова листа.

 Поддръжка на йерархична структура за видове цени вътре в ценовата листа.

Ценови листи с доставни цени.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Модул „Печат на етикети”

Важно предимство за всеки магазин е възможността за самостоятелно отпечатване на етикети на място в обекта. Получавате независимост от трети доставчици, бързина и удобство при етикиране на нова стока.  

 

 Вграден дизайнер, с възможност потребителят да създава произволни етикети.

 Печат на произволни елементи от номенклатурата на артикулите като: наименование;  цена;  описание;  състав;

вносител; производител.

Пиктограми и произволни други графични знаци.

Поддръжка на специализирани етикетни принтери.

Печат на етикети на обикновен принтер с автоматично размножаване на етикетите по листа.

 Печат на произволно зададено количество от всеки етикет.

Печат на серии собствени баркодове.

 Поддръжка на везна за моментно претегляне и печат на етикет.

* Описаните функционални възможности изискват активация на модул "Печат на етикети".

 

 

 

 Търговия с хипермаркети

Специално за фирми, продаващи на хипермаркети е разработен модул „Хипермаркет доставчик” като безценен помощник в отношенията Ви с големите търговски вериги.

 

 

 

 Изграден интерфейс към системи за Електронен обмен на данни (ЕDI) между търговските вериги и техните доставчици по стандартите на EANCOM.
 

 Поддръжка на платформата Exite на фирма Аксиор .
 

Поддръжка на платформата ECOD на фирма Елтрейд.

 Възможност за допълнителна разработка по задание на клиента на всякакъв вид специално оформени документи (подложки за фактури, стокови разписки и други), изисквани от хипермаркетите.

 Поддръжка на специализирани атрибути на документите, необходими при доставка на стока на хипермаркети, като: входящ стоков номер; доставчик номер; дата на получаване на фактура.

 Съответствие между собствените кодове на артикули и кодовете на артикулите на всеки един клиент или доставчик, както и на специални допълнителни атрибути като: собствен номер на артикул; артикул номер на хипермаркета; дата на начало на зареждане; дата на спиране на зареждане; изчерпан (да/не); листван (да/не); акция - от/до/име; минимално количество за поръчка; текущ статус.

 

Важно: Интерфейсът към изброените платформи се заплаща отделно от лиценза за модул "Хипермаркет доставчик". За конкретна оферта, моля свържете се с нас.

 

 

 

 

 

 

 

  Мобилна търговия

  ERP системата SelMatic Plus Ви осигурява интегрирано решение за разносна търговия или работа с регионални търговски представители.  

 

Наличен интерфейс към следните приложения от този тип (разработка на трети фирми)*. Dataplus Trader Mobile; Infobox MobilSell.

 Системата може да се интегрира и с други мобилни приложения по заявка на клиента.

 Поддържат се продажби, плащания, издаване на фактури и касови бележки, записване на заявки и всички останали функционалности за мобилна търговия.  

*   Важно: При интегриране на SelMatic Plus с разработки на трети фирми е необходимо да се закупи лиценз за интерфейс с мобилно устройство, който се заплаща еднократно и не зависи от броя мобилни устройства.

 * Преобладаващата част от описаните по-горе функционалности се съдържат в главния модул на ERP SelMatic Plus. Със знак * са пояснени и други модули, които също се използват за някои от изброените възможности на системата.