Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

ПМБ Индъстрис ЕООД

 

г-н Христо Христов, Ръководител финансов отдел, ПМБ Индъстрис ЕООД

ПМБ Индъстрис ЕООД е дружество специализирано в рециклирането на пластмасови опаковки и производството на регранулат от пластмаса (PP, HDPE и LDPE). Гранулите са подходящи за производството на изделия за нуждите на бита, промишлеността, селското стопанство, транспорта и строителството. Произведеният продукт е гранулиран и нормално стабилизиран. Гранулите са с дължина от 4 до 6 мм, прахообразни частици по-малко от 1%. Опаковката е в биг бегове или чували. Съхранението е в сухи и закрити складови помещения. Всяка партида се съпровожда със сертификат за качество.  

 

Защо избрахте софтуерната система SelMatic Plus?

ERP системата SelMatic Plus отговори най-добре на специфичните изисквания на компанията и също така ни беше предложено добро съотношение цена/качество на софтуерния продукт.

 

С какво ERP SelMatic Plus Ви помага за подобряване на търговската дейност?

ERP системата е напълно автоматизирана и следва естесвения ход на търговската дейност. С въведените секюритизации се избягва максимално операторската грешка. Справките на софтуера са много разнообразни и изчерпателни. Голямо предимство е отварянето едновременно на много прозорци без да е необходимо да бъдат затворени предишните. Това позволява едновременна справка в много напрвления.

 

Какви са преките ползи за бизнеса Ви от използването на ERP SelMatic Plus?

С помощта на ERP SelMatic Plus подредихме търговската си дейност и складова наличност, както фактически така и документално. Постигнахме избягване на операторските грешки чрез въведената баркод система, която софтуерът за управление на бизнеса на Селматик ЕООД предлага.

 

Смятате ли, че ERP SelMatic Plus е удобен за работа софтуер за Вашите служители?

Категорично Да. 

 

Какво е мнението Ви за проектния подход на работа при внедряването на ERP SelMatic Plus?

Това е добра практика, тъй като нещата се изясняват преди фактическото въвеждане на системата. По този начин се избягват спонтанните решения на "парче", които в повечето случаи водят до повече проблеми отколкото до адекватни решения.

 

Как оценявате изпълнението на проекта по внедряване на ERP SelMatic Plus Във вашата организация?

Всичко беше като "по ноти". Въпреки, че сроковете ни притискаха с помощта на бизнес консултанта от екипа на Селматик ЕООД успяхме да внедрим системата за много кратък срок. Факта, че в момента софтуерът работи безпроблемно е неуспоримо доказателство за успешно внедряване на ERP системата.

 

 

Как оценявате работата на екипа ни, в периода на представяне на продукта и в хода на самото внедряване?

Екипът Ви се справи блестящо. С наша помощ бизнес консултантът Ви описа много точно процесите, координира много добре етапите по внедряването, проведе отлично обучението и незабавно извърши доработките по документите за да завършим внедряването. Занапред се надявам да продължим чудесната си работата с екипа и през следващия етап.