Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

SelMatic POS

SelMatic POS e конфигурация на SelMatic Plus като фронт офис решение за нуждите на търговския обект. Предлаганият point of sale софтуер е подходящ както за малки и средни магазини, така и за по-големи структури като складове на едро, хипермаркети, търговски вериги.

Интегрира се с вашата ERP система, както и с пълната функционалност на ERP SelMatic Plus.

Пести Ви време и средства като автоматизира и оптимизира процесите по продажба и доставка.

ПОС терминал за директна продажба на стоки и услуги с лесен за работа интуитивен интерфейс. Автоматизирано издаване на фактури и кредитни известия, отпечатване на фискални бонове. 

Връзка с периферни устройства: касови апарати, електронни везни, баркод скенери, кухненски и настолни принтери. 

Сложно ценообразуване: поддръжка на неограничен брой ценови листи, диференцирано ценообразуване спрямо различните клиенти и различните артикули. Възможност за дефиниране на промоции, продажба на комплекти (бъндали), отстъпки. 

Поддръжка на големи номенклатури - артикули и клиентски бази в порядъка на стотици хиляди, което гарантира бързина на обслужване, позволява въвеждането на клиентски карти, ваучери, консолидиране на дългове. 

Гъвкавост на решението: настройка на изгледа на интерфейса спрямо ранга и служебните задължения на всеки отделен потребител; контрол на достъпа. 

Следене на стокови наличности, автоматизирано генериране на заявки за доставки, проследяване на стоки на път, възможност за задаване на минимални, максимални и желани количества. 

Извършване на ревизия включително по серийни и партидни номера, генериране на протоколи от ревизията, изравняване на наличностите. 

Пълен набор от справки за проследяване на извършените продажби, реализираните обороти, паричните потоци, включително касови наличност, както и на наличните дългове. 

Налични интерфейси за връзка с външни системи като SAP, Oracle ERP, Ажур, Бизнес навигатор. 

Синхронизация на данни между отдалечени обекти. 

Печат на етикети: функционалност за произволен изглед и дизайн на отпечатваните етикети, включително и собствени, генерирани от системата баркодове.