Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Софтуерни разработки

Ние предлагаме гъвкави софтуерни решения, съобразени с индивидуалните потребности на всеки клиент. Стандартните продукти,  често не са достатъчни, за да опишат специфични процеси и логика на организация.

За да отговорим на динамиката в развитието на всеки бизнес нашия софтуерен екип разработва допълнителни функционалности, които се интегрират с ERP SelMatic Plus.

С помощта на консултантите ни се идентифицира и определя необходимостта от внедряването на подобна разширена функционалност при внимателен анализ на конкретния процес и изисквания. Изготвя се задание, в което подробно се описва ефекта от доработката Отново се работи на проектен принцип при ясно договорени срокове за реализация.

Ползите за Вас:

 Осигурявате си важно конкурентно предимство с гъвкава ERP система, която отговаря на специфичните Ви бизнес потребности, а не залагате на масово разпространени, готови решения с ограничени възможности.

Инвестирате в система, която расте заедно с развитието на Вашия бизнес.  Софтуерните решения от фамилия SelMatic са организирани на модулен принцип и могат да бъдат надграждани с допълнителни функционалности.

Гарантирано кратки срокове на реализация на всяко ново задание. Работите с българска софтуерна компания и местен екип от консултанти и разработчици, които са на ваше разположение и са в състояние да реагират адекватно и бързо.

Разработване на поръчков софтуер

Освен допълване и развите на софтуерните решения с марка SelMatic предоставяме и услуги по програмиране.

Разработваме софтуер по задание на трети страни - възложители, които желаят да ползват потенциала на нашия софтуерен отдел като спестят разходи за наемане на собствени разработчици.

Пример за успешен проект по предоставяне на изнесени (out source) услуги по програмиране и развойна дейност е съвместната работа на нашия екип с ирландската IT компания MALLON TECHNOLOGY LTD в разработването на софтуерния продукт Diamond Fire, предназначен за целите на местния строителен надзор, както и в програмирането на различни други модули, възложени от MALLON.