Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Софтуерни решения от фамилия SelMatic

е ERP система за планиране, организация и управление на ресурсите и бизнес процесите в търговските фирми.

 

Функционални области: 

управление на доставките;

управление на складовите наличности;

логистика;

производство;

продажби на стоки и услуги;

мобилна търговия;

синхронизация на данни между отдалечени обекти;

интеграция с външни софтуерни системи;

Вижте още възможности и ползи на ERP системата.

 

SelMatic CRM   е интегриран модул към ERP SelMatic Plus за управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици. 

Планирате и проследявате активности като кореспонденция, телефонни разговори, срещи.

Създавате събития.

 Събирате и систематизирате цялата налична информация за даден контрагент, включително изпратени оферти, сключени договори, извършени продажби и др.

Възможности и ползи на CRM приложението.

 

SelMatic POS e версия на SelMatic Plus, конфигурирана като point of sale софтуер както за малки и средни магазини, така и за по-големи структури като складове на едро, хипермаркети, търговски вериги.  

Автоматизирате и оптимизирате процесите по продажба, доставка и управление на складови наличности.

 Разполагате с множество инструменти за промоции

Работа с клиентски карти

 Бонус точки

 Продажби на комплекти (сетове).

Възможности и ползи на POS приложението.

 

Модул "Бюджет и анализи" е BI приложение на ERP SelMatic Plus:

Извършвате интелигентни бизнес анализи,

 Проследявате ключови показатели за ефективност (KPI-s),

Определяте тенденциите в развитието на бизнес процесите в организацията Ви.

Възможности и ползи на BI приложението.