Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Успешен модел за retail бизнес

 Селматик ЕООД и Мултирама България представят успешен модел за retail бизнес 

На 8 април водещите български компании Мултирама България и Селматик ЕООД ще представят успешен модел за retail бизнес

Мултирама България, съвместно със софтуерната компания Селматик, организират семинар за бизнес клиенти на тема „ Добрата практика в retail бизнеса с хардуер от Multirama и ERP софтуер от SelMatic”. Събитието ще се проведе на 8 април 2011 г. от 10:00 часа в Best Western Hotel Expo . Участието в семинара е безплатно.

По време на семинара експертите на водещите български IT компании Multirama и SelMatic ще представят на участниците какво трябва да бъде ефективното софтуерно и хардуерно осигуряване на успешния retail бизнес. Дискутираните теми ще насочат вниманието към това как специалистите могат да спестят време и средства чрез избора на софтуер и хардуер, отговарящ на индивидуалните потребности на техния бизнес, както и полезно ноу-хау за организацията на бизнес процесите във фирми от търговския бранш.

Политиката на Multirama е да предлага на своите b2b клиенти най-подходящите и ценово ефективни технологични решения за всяка компания. Част от конкурентните предложения за този сектор са: безплатна доставка и инсталация на продуктите, безплатни IT обучения, гъвкави финансови схеми за постигане на ценова ефективност, удължени гаранционни срокове, и други. Политиката на Multirama е да бъде близо до своите бизнес клиенти преди и след продажбата и да бъде техен IT консултант, което им осигурява възможност да печелят от икономии от мащаба и да бъдат уверени в планирането на разходите си.

Фамилията софтуерни продукти SelMatic е насочена към проспериращите търговски фирми, работещи в България. Изборът на ERP и POS решение за компаниите е от стратегическо значение за развитието на бизнеса им и правилният информиран избор ще им спести много средства и ще ги доведе по-бързо до успешното внедряване и използване на бизнес софтуера.

Селматик ЕООД е специализирана в разработване, внедряване и поддръжка на софтуер за управление на бизнеса. Фирмата предлага изключително гъвкави и интуитивни системи за контрол и управление на бизнеса, които се интегрират успешно както в малки и средни, така и в корпоративни структури. Клиентите могат да разчитат на висок стандарт на софтуерните продукти, както и на качествена поддръжка от екипа от опитни специалисти базирана на дългогодишния им опит и отразяваща най-новите пазарни тенденции. Новите решения на Селматик имат вградена технология, с чиято помощ е възможно изменение на функционалните възможности на продукта за адаптиране към специфичните изисквания на клиента, както и обмен на данни с други системи – счетоводни, ERP, електронни магазини.