Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Обмяна на данни

Посредством технологията на комбинирана онлайн и офлайн синхронизация се извършва обмяна на информация в реално време за извършваните продажби, стокови наличности и други произволно дефинирани данни.

 

Така от една страна се гарантира непрекъсната работоспособност на търговския Ви обект независимо от наличието на интернет свързаност, тъй като цялата необходима информация за клиенти, артикули и ценови листи се намира локално в обекта, а не на отдалечен сървър, както е при изцяло онлайн базираните приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друг положителен ефект от локалното функциониране на системата е високата скорост на работа поради липсата на пренасяне на информация чрез интернет. Натоварването се разпределя върху неограничен брой отделни машини вмество върху един сървър.

Важно преимущество е и, че евентуална повреда в отделен модул на базата не влияе на всички останали в системата.   

Същевременно при наличие на свързаност се извършва обмяна на данни между обектите и към централния офис.

Какъв е прекият ефект от синхронизацията за Вашата дейност.

Служителите в магазина разполагат с актуална информация за наличностите и цените на артикулите както в собствения си обект, така и в склада или в друг магазин. 

Друго съществено предимство е фактът, че всички обекти работят с обща единна база данни. Артикул въведен от склада в номенклатурата като наименование, цена, принадлежност към ценова листа, специални условия на продажба и други характеристики, след синхронизацията на данните автоматично е видим и се ползва и в останалите обекти.

Аналогично клиент, въведен в номенклатурата в някой от магазините, лесно може да бъде открит и избран за продажба във всеки друг свързан обект.

Наличието на актуална и точна информация за процесите в обектите Ви улеснява при вземането на точни и информирани управленски решения като определяне на най-търсените артикули и преценка за това кои са оборотните позиции за доставка.  

Изчерпателният набор от справки Ви осигурява пълна проследимост на извършените продажби, доставки, реализирани обороти, касови наличности и всички останали търговски процеси, протичащи в обектите.

Предимства на технологията за синхронизация на данни на SelMatic: 

Обмяната на данни се извършва не на фиксирани интервали, а в реално време след всяка транзакция.

 Технологията е с доказана работоспособност дори и при голям брой едновременно синхронизиращи се обекти (работи успешно при клиенти с 350 отдалечени обекта). 

Централна база данни е разположена на централен сървър на ползващата организация. Възможно е наличието на множество подчинени бази данни, разположени в отдалечени офиси, включително в други градове.

Възможна е синхронизация на произволен брой бази данни, разположени в йерархична структура.

 Извършва се централен и локален мониторинг на статуса на синхронизиране на всяка една отдалечена база данни.

 Ниски хардуерни изисквания, без необходимост да се закупуват лицензи за трети софтуерни продукти.

 Комбиниран режим на работа в он-лайн и оф-лайн режим. 

 

 

* Използването на описаната технология изисква активация на модул "Онлайн синхронизация".

Нашите консултанти ще отговорят на всички Ваши въпроси за технологията на синхронизация на данни между отдалечени обекти. Изпратете запитване.