Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Екип

Управител

инж. Димитър Селенски

 
Димитър е магистър по  компютърни системи и технологии от ТУ София, филиал Пловдив.
 
Проектира и създава комерсиален софтуер от 15 години. Активен участник в десетки проекти, Димитър има основна роля в идеологията и изработката на продуктите от фамилия SelMatic.
 
В свободното си време се интересува от авиация.
 
e-mail:    selmatic@selmatic.com
 

Изпълнителен директор

Мариана Кирова 

Мариана е завършила право в ПУ "Паисий Хилендарски", с юридически опит, натрупан в държавната администрация.
 
В Селматик ЕООД отговаря за юридическото и административното обслужване на фирмата. Ръководи дейността на маркетинговия екип. Copywriter на текстовете за сайта  и корпоративния блог, рекламни материали, месечния бюлетин и др. Интересува се от  он-лайн маркетинг.
 
В свободното си време предпочита да пътува.
 
e-mail:      mariana@selmatic.com
 

Софтуерен отдел

Борис Белчев, Мениджър Софтуерен отдел

Боби е завършил магистърска степен по специалност математика, специализация информатика в ПУ Пайсий Хилендарски.
 
Работи като програмист повече от 11 години, като за това време е разработвал складови, счетоводни и ЕРП системи. Ръководи и участва в редица специализирани проекти. Важна част от екипа на Селматик е от близо 6 години. Активно участва в оптимизиране на процеси, анализиране на софтуерни и бизнес казуси, създаване на полезни и интуитивни модули.
 
Освен от програмиране се интересува и от нови технологии, футбол, рок музика, Android.
 
e-mail:   b.belchev@selmatic.com
  

Любомир Васков - програмист

Любчо е магистър по информатика от ПУ "Паисий Хилендарски". 
 
Вече 8 години участва в проектирането и разработването на софтуерните решения от фамилия SelMatic.
 
Извън работа се интересува от кино, футбол, музика.
 
e-mail:   lubo@selmatic.com
 

инж. Валери Момчилов - програмист

Валери е завършил ТУ Варна, специалност "Корабни машини и механизми" и ТУ Русе, специалност "Технология на машиностроенето".
Работил е в сферата на корабостроенето като програмист и ръководител  "Информационни технологии".
Активно е участвал при внедряване на с-ми за управление на качеството, ERP и разработването на складови и ТРЗ с-ми.
Основни интереси - програмиране, а в свободното време - тенис на маса. 
 
e-mail:   v.momchilov@selmatic.com
 

инж. Цветелина Лалова - тестване на софтуерни приложения

Цвети е завършила ТУ София, филиал Пловдив специалност компютърни системи и технологии.
 
През 2010г. успешно придобива сертификат "Basic of Testing-Foundation level".
 
Паралелно с тестването на софтуер, пише и потребителската документация на продуктите на Селматик ЕООД.
 
В свободното си време Цвети предпочита срещите с приятели, пътуванията и разходките в планината.
 
e-mail:   t.lalova@selmatic.com
 

инж. Таня Селенска - тестване на софтуерни приложения, реклама и уеб дизайн

Таня е завършила автоматика, информационна и управляваща технология в  ТУ София, филиал Пловдив.
 
Над 10 години се занимава с уеб дизайн и графичното оформление на рекламни материали.
 
Част е от маркетинг екипа на Селматик ЕООД.
 
В свободното си време се интересува от кино и рисуване.
 
e-mail:   tania@selmatic.com
 

Търговски отдел

Елена Христева - бизнес консултант в търговски отдел

Ели е завършила математика в ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив. Допълнителни квалификации по банков мениджмънт от СА "Д. А. Ценов", гр. Свищов и по специалността икономист по управление на труда от УНСС, гр. София. Има богат професионален опит в сферата на финансите и управлението, а също като преподавател и организатор на информационни системи. В Селматик ЕООД Ели е търговец - бизнес консултант  и внедрител на софтуерните решения от фамилия SelMatic.
 
В свободното си време се занимава с фотография и пътувания.
 
e-mail:   e.hristeva@selmatic.com
 

инж. Васил Дучев - бизнес консултант в търговски отдел

Васко е завършил средно специално образование като икономист-счетоводител. Бакалавар по електроника от ТУ Варна. Магистър по управление на проекти от МВБУ Ботевград. Работил е като проектен инженер и project leader в производствено предприятие.
 
В Селматик ЕООД Васко е търговец - бизнес консултант  и внедрител на софтуерните решения от фамилия SelMatic.
 
В свободното си време спортува и пътува.
 
e-mail:   v.duchev@selmatic.com
 

инж. Красимир Георгиев - бизнес консултант в търговски отдел

Красимир е магистър по автоматизация от ТУ-София. Над 15 години е работил в сферата на ИТ управлението в големи търговски фирми/вериги магазини.
 
Има богат професионален опит в организацията и информационното осигуряване на логистични,  търговски и счетоводни процеси. Работил е със софтуерни решения от среден и висок клас, както и интеграцията между тях. 
 
В Селматик ЕООД Красимир е търговец, бизнес консултант  и внедрител на софтуерните решения от фамилия SelMatic.
 
Извън работа обича киното, ските и морето.
 
e-mail:    k.georgiev@selmatic.com
 

инж. Димитър Петков - бизнес консултант в търговски отдел

Димитър е завършил специалността индустриален мениджмънт в УХТ Пловдив. Занимавал се е с хардуерна и софтуерна поддръжка на компютри. Няколко години работи в банка в сферата на бизнес кредитирането. В Селматик ЕООД е внедрител на софтуерните решения от фамилия SelMatic.
 
Обича да прекарва свободното си време навън, интересува се от автомобили и електроника.
 
e-mail:   d.petkov@selmatic.com
  

Младен Янев - бизнес консултант в търговски отдел

Младен е магистър по бизнес и финанси от университет Нотингам Трент в Обединеното Кралство, също така е и бакалавър по социология на икономиката от УНСС – София.
 
Занимавал се е с административна подръжка във фирма, търгуваща с енергийни източници и техника. Има интереси  в областа на високите технологии и софтуерните разработки. В Селматик ЕООД е внедрител на софтуерните решения от фамилия SelMatic.
 
В свободното си време обича да се занимава със спорт и шофиране.
 
e-mail:   m.yanev@selmatic.com
 

Теодора Цавкова (Кочева)- бизнес консултант в търговски отдел

Теди е с магистърска степен по бизнес администрация в ПУ "Паисий Хилендарски".
 
Първоначално Теди е част от екипа по поддръжка на Селматик ЕООД, а в последствие внедрител на софтуерни решения и бизнес консултант.
 
В свободното си време играе футбол и се среща с приятели.
 
e-mail:   t.kocheva@selmatic.com
 

Отдел поддръжка

 

Людмил Славчов - системен администратор

Люси е завършил математика и втора специалност компютърни системи и технологии в ЮЗУ "Неофит Рилски".
 
В съпорт екипа на Селматик ЕООД се занимава, както с поддръжката на софтуерните системи, разработвани от фирмата, така и с изграждането и поддръжката на WINDOWS приложения, топология на мрежи, администриране на бази данни.
 
В свободното си време играе футбол и се интересува от сателитни системи.
 
e-mail:   l.slavchov@selmatic.com
 

Спас Славчев - системен администратор

Спас е завършил информатика в ПУ "Паисий Хилендарски".
 
Като системен администратор в съпорт екипа на Селматик ЕООД извършва асемблиране и поддръжка на компютърни конфигурации и периферия, инсталиране на операционна система и приложен софтуер, администриране на база данни, цялостна поддръжка на IT инфраструктура.
 
Извън работа Спас се занимава с фотография и астрофотография, интересува се от астрономия.
 
e-mail:   s.slavchev@selmatic.com
 

Светослав Трендафилов - системен администратор

Светослав е завършил Компютърни науки в Edmonds Community College - Сиатъл, САЩ. Най-новото попълнение в съпорт екипа на Селматик ЕООД се занимава с техническата поддръжка на продуктите, разработени от компанията, конфигуриране и поддръжка на компютърни системи, администриране на бази данни, инсталация на операционни системи, драйвери и периферни устройства.  
 
В свободното си време обича да пътува.
 
e-mail:   s.trendafilov@selmatic.com
 

Маркетинг и административно обслужване

Елена Васкова - маркетинг експерт

Ели е завършила магистърска степен по специалност международни икономически отношения, също и специализация по журналистика  в ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив. Има професионален опит в маркетинга и продажбите.
 
В Селматик ЕООД Ели работи като маркетинг експерт от четири години. Контактува с клиенти, партньори и доставчици, разработване на SWOT и SOR анализ, изготвяне на отчети, поддръжка на уеб сайт. Активно работи за популяризирането на софтуерните решения от фамилия SelMatic и привличане на нови клиенти.
 
Извън работа Ели обича срещите с приятели, морето, спорт и филми.
 
e-mail:    e.vaskova@selmatic.com
 

Пенко Христев - шофьор

Пенко се грижи за комфортното и безопасно пътуване на екипа на Селматик ЕООД.
 
В свободното си време се занимава с туризъм и риболов.
 
e-mail:   p.hristev@selmatic.com