Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Технически изисквания за функциониране на SelMatic Plus

Техническите изисквания за функциониране на ERP системата SelMatic Plus са както следва:

Операционна система: Windows 2000/2003/XP/Vista/7.
Минималните хардуерни изисквания за компютърните конфигурации се определят според вида на използваната операционна система и трябва да отговарят на изискванията на производителя, достъпни на www.microsoft.com. Освен тези изисквания, за функционирането на SelMatic Plus са необходими минимум процесор на 1 GHz, 256 MB RAM и свободно дисково пространство на дисковото устройство, на което е разположена базата данни минимум двойния размер на базата (за всяка една база данни, ако е повече от една).
Наличие на функционираща локална мрежа, работеща по TCP/IP протокол.
 

При използване на синхронизационна технология от тип „Онлайн синхронизация”:

Изискване към операционната система: минимум Windows 2000
Статичен IP адрес на всеки компютър, на който се намира синхронизираща се база данни.
Достъп до портове 3050 и 9060 на всеки компютър, на който се намира синхронизираща се база данни от страна на компютъра, на който се намира синхронизационната услуга.
Достъп до порт 6030 на компютъра, на който се намира синхронизационната услуга от страна на компютрите, от които тя трябва да може да бъде управлявана.
 

При използване на синхронизационна технология от тип „Синхронизация със синхронизационен клиент и IIS сървър”

Изисквания към операционната система: наличие на работещ IIS сървър (т.е. версиите на Windows, които не включват в себе си IIS, примерно Windows XP Home не могат да се използват за синхронизационни сървъри).
Статичен IP адрес на компютъра, на който е инсталиран синхронизационния сървър.
Достъп до порта, на който функционира IIS от страна на компютрите, на които е инсталиран синхронизационния клиент на SelMatic Plus.
 
Техническите изисквания и номерата на изброените по-горе TCP/IP портове могат да варират в зависимост от конкретните нужди и организация на работата на клиента.
 

Добри практики при използване на синхронизация

Когато се използва модул "Синхронизация" препоръчваме (но това не е изискване!) използването на VPN технология. Преките ползи са:
Лесно се осигуряват статични IP адреси, независимо от конкретно използвания към момента на осъщестяване на връзката интернет доставчик. Това е особено важно за мобилни компютри, които се синхронизират от различни точки (хотел, бензиностанция, 3G мрежа през мобилен оператор)
Гарантира се сигурността на пренасяната информация и се осигурява защита от "подслушване".
Данните на фирмата не са достъпни от интернет директно, защото първо се минава през оторизациите на VPN-а. 
 
Селматик ЕООД предоставя пълен набор от IT услуги. Нашите IT специалисти могат да се погрижат за Вашата IT инфраструктура, включително и да извършват необходимите дейности по конфигурирането на VPN във Вашата организация. 
 

Поддръжка

 

Поддръжката на продуктите от фамилията SelMatic се осъществява, чрез софтуера за отдалечен достъп TeamViewer версия 11 (или по ниска). Пълна версия може да бъде свалена от тук  http://tv.selmatic.com/

Ако не желаете да имате инсталирана пълна версия, може да ползвате TeamViewer QS 11 (или по ниска версия), която можете да свалите от тук https://get.teamviewer.com/rsyju96

Моля обърнете внимание, че при липса на описания по-горе софтуер за отдалечен достъп няма да сме в състояние да Ви предоставим услуги по поддръжка.