Предстоящи теми

 

SelMatic Plus

Програма:

10:00 - 11:00 - Пример за добра практика със SelMatic Plus и презентация с акценти:

Поръчка и приемане на стока – заявка за доставка, доставка, стока на път, потвърждаване на доставка, генериране на сторно документ при възникнали разлики. Печат на необходимите документи (протокол за доставка, протокол за ВОД и т.н.) Видове плащания.

Разпределение на стоката по обектите на фирмата, наличности по обекти, минимални и максимални количества, местене на стока, генериране на сторно документ при възникнали разлики.

Продажби на стоки – отстъпки, ценови листи, промоции, кредитен лимит, заявки, оферти и резервации. Обединяване на продажби за фактуриране. Проследяване на дългове и плащания. Групови плащания и плащания в различни каси. Следене на наличност. Контрол върху продажбите на загуба. Контрол върху продажбите на не налични артикули.

Отчитане движението на паричните потоци във фирмата. Анализ на приходите и разходите.

Анализ на продажбите и анализ на доставките във фирмата – продажби и доставки по месеци. Най-продавани и най-малко продавани артикули за периода. Среднодневен оборот по позиции и др.

11:00 - 11:15 - Кафе пауза

11:15-13:00 - Работа със SelMatic Plus на представените процеси на живо под ръководството на консултантите. Демонстриране на решения на специфични казуси, поставени от участниците. Въпроси и отговори.

 

SelMatic POS

Програма:

10:00 - 11:00 - Пример за добри практики със SelMatic POS в дейността на магазин, който е част от търговска верига за промишлени стоки. Основни акценти в презентацията ще бъдат:

Различните фази в извършване на продажба – клиентски карти и система за лоялност; баркодове и серийни номера на артикула; комплекти; промоции; различни начини на плащане; печат на всякакви видове документи (фактури, известия, гаранционни карти и др.); автоматичен печат на касова бележка;

Бързо и лесно приключване на смяна или на работния ден, отчитане на парите в брой и извършване на инкасо;

Анализ на наличността и продажбите в магазина, и автоматизирано заявяване за снабдяване от централен склад;

Получаване на стока в магазина, проверка на реално получените количества и отразяване на несъответствията спрямо документацията;

Извършване на ревизия на наличните количества в магазина и коригиране на установените разлики;

11:00 - 11:15 - Кафе пауза

11:15-13:00 - Работа със SelMatic POS на представените процеси на живо под ръководството на консултантите. Демонстриране на решения на специфични казуси, поставени от участниците. Въпроси и отговори.

  Очакваме Ви!